Telemarketing fungeert als verlengstuk van uw onderneming voor het uitvoeren van commerciële telefoongesprekken. Daarom speelt, naast het hebben van kwalitatief goed en ervaren personeel, nauwe samenwerking een belangrijke rol bij het slagen van een "belactie". Door de korte lijnen binnen onze organisatie zijn wij zeer flexibel en kunnen strategiewijzigingen snel worden doorgevoerd. Wij leven ons in binnen uw organisatie en benaderen de klanten vanuit uw positie.

Ook tijdens een actie nemen wij regelmatig contact met u op om de voortgang door te spreken, zodat bij lagere resultaten dan verwacht, de strategie in overleg met u kan worden aangepast. Wij wachten niet met het geven van feedback totdat de actie afgerond is maar proberen door tussentijds bijsturen een zo goed mogelijk resultaat te behalen.

Vanzelfsprekend werken wij volledig geautomatiseerd. Voor elke opdracht wordt een voor u op maat gesneden softwarepakket ontwikkeld waardoor er veel mogelijk is op het gebied van bestandsverwerking, verslaglegging, rapportage e.d.