Nagenoeg geen enkele telemarketing actie is hetzelfde. Toch proberen wij nu een korte toelichting te geven op de procedure die bij de meeste acties wordt doorlopen.

Intake gesprek:
Bij elke actie vindt eerst een gesprek plaats waarin de actie met de opdrachtgever wordt doorgenomen. Ook komen zaken als adresmateriaal, belscript en wensen met betrekking tot de rapportage aan de orde. Op basis van de in dit gesprek verkregen informatie gaan we verder met de volgende stap. Het ontwikkelen van een op maat gesneden belapplicatie.

Ontwikkelen van de belapplicatie:
Bij deze stap worden al uw wensen met betrekking tot de vraagstelling en rapportage in onze belapplicatie verwerkt. U krijgt een voorbeeldrapportage waarop u correcties kunt aangeven, die wij dan zullen doorvoeren.

Inlezen van adresmateriaal:
In eerste instantie bent u verantwoordelijk voor het digitaal aanleveren van het adresmateriaal. Indien u hier hulp bij wenst kunnen wij u bijstaan bij het verzamelen hiervan. Vervolgens zullen de adressen in de belapplicatie ingelezen worden waarna met het bellen kan worden gestart.

Opstellen belscript:
Normaliter werken wij niet met een vast belscript. Een "opgelepeld" verhaal wekt vaak irritaties op bij de gesprekspartner. Wel wordt er een stramien opgesteld waarbinnen het gesprek in grote lijnen dient te verlopen. De telemarketeers gebruiken dit stramien als leidraad binnen hun gesprekken zodat alle belangrijke punten aan de orde komen en het gesprek toch een persoonlijke teint behoudt.

Rapportage:
Afhankelijk van uw wensen zullen de (positieve) reacties dagelijks of wekelijks gerapporteerd worden. Ook zal er aan het einde van de actie of tussentijds een "totaalrapportage" gemaakt worden waarin alle reacties zijn verwerkt.

Zoals op de pagina "samenwerking" reeds is vermeld, zullen wij ook tussentijds contact met u opnemen om de voortgang te bespreken en indien nodig de strategie bij te sturen.