De kwaliteit van de gesprekken speelt bij telemarketing een heel belangrijke rol. Om deze kwaliteit te waarborgen werken wij met een aantal volwassen en gemotiveerde parttimers.

Volwassen mensen omdat die hebben leren luisteren en zich kunnen opstellen als gelijkwaardige gesprekpartners. Zij zijn volhardend zonder te irriteren en werken zonder script, maar wel volgens een vast stramien. Op deze wijze weten zij het optimale resultaat uit de gesprekken te halen.

Parttimers, om zo de druk van het "moeten" weg te nemen. Bij ons kan men tot op zekere hoogte, op een door hen te bepalen tijdstip, met frisse energie, de werkzaamheden uitvoeren. Als iemand niet lekker in zijn vel zit heeft dit namelijk een directe invloed op de kwaliteit van de gesprekken.

De werkzaamheden worden met maximaal twee personen per kamer uitgevoerd. Dit komt een stuk rustiger en persoonlijker over dan bij de grotere bureaus waar vaak tientallen telemarketeers zij aan zij werken.

Tot slot zij opgemerkt dat wij werken zonder bonussysteem. Beloningen per afspraak of verkocht product werken vaak averechts. Telemarketeers zijn geneigd om ook onvolledige afspraken te noteren om zo in aanmerking te komen voor de bonus. Bij Igraphix kunt u ervan uitgaan dat de gemaakte afspraken ook echt afspraken zijn van hoogwaardige kwaliteit.