Voor het ontwikkelen van een functionele en effectieve website dient u een aantal stappen te doorlopen. Hieronder worden enkele stappen summier toegelicht.

Stap 1: Marktonderzoek
Niet alle ondernemingen hebben baat bij een internetsite. Een internetsite die niet aansluit bij de wensen van de bezoekers gaat aan zijn doel voorbij. Ga daarom eerst te rade bij uw doelgroep en probeer te achterhalen welke mogelijkheden zij verwachten op uw site. Voor het telefonisch laten benaderen van uw doelgroep kunt u een kijkje nemen bij het telemarketing onderdeel van de Igraphix-site. Daarnaast dient u ook uzelf enkele vragen over de opbouw en inhoud van de site te stellen. Indien het een webwinkel betreft is uw assortiment daar dan wel geschikt voor? Standaard artikelen zoals boeken en cd's kunnen makkelijk via het internet aangeboden worden. Kleding wordt echter al een stuk lastiger aangezien de (potentiële) klanten ze niet kunnen passen.

Stap 2: Bepaal het doel van de site
Er zijn grofweg drie typen internetsites te onderscheiden: de brochure-site, de interactieve site en de webwinkel. Veel ondernemingen beginnen met het registreren van een domeinnaam bijvoorbeeld www.igraphix.nl en starten vervolgens met een brochuresite, die bij succes omgebouwd wordt tot een interactieve site en tenslotte ontwikkeld wordt tot een webwinkel die volledig onderdeel uitmaakt van hun bedrijfsvoering. Uiteraard kunt u ook direct starten met een interactieve site of webwinkel als u denkt dat uw doelgroep daar klaar voor is. Ter informatie worden de drie typen sites hieronder kort besproken.

Brochure-site:
De brochure-site heeft informeren als belangrijkste doel. De site bestaat uit een paar pagina's met algemene informatie, over wat u doet, met een omschrijving van uw assortiment en hoe men u kan bereiken.

Interactieve site:
De interactieve site is uitgebreider dan de brochuresite en biedt meer communicatiemogelijkheden. Hij kan bijvoorbeeld een aantal extra nieuwspagina’s bevatten waarop u wetenswaardigheden over uw onderneming plaatst, maar ook nieuws uit uw branche of speciale aanbiedingen. Deze nieuwspagina kunt u combineren met een elektronische nieuwsbrief die u regelmatig via e-mail aan uw klanten stuurt.
Ook kunt u een aantal invulformulieren op uw site opnemen, zoals één waarmee potentiële klanten informatie kunnen aanvragen of een vraag kunnen stellen. Of een formulier waarmee bezoekers van uw site zich kunnen aanmelden voor uw elektronische nieuwsbrief.
Een interactieve site moet regelmatig worden ververst of aangepast (minimaal één keer per maand). Ook dienen binnengekomen berichten en e-mails snel en adequaat te worden afgehandeld, anders is het met het bezoek aan uw site snel gedaan.

Webwinkel:
Zoals de naam al zegt worden hier de producten via de site aangeboden. De bezoeker kan ze online bestellen waarna de artikelen thuisbezorgd worden. Belangrijk hierbij is om de betaling goed te regelen aangezien een niet betalende klant veel kosten en ergernis op kan leveren. Een webwinkel hoeft niet gericht te zijn op de particuliere markt maar kan ook uitstekend ingezet worden in de "business to business" omgeving. Door klanten met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord in te laten loggen kunnen de producten ook aangepast worden aan de desbetreffende klant. Denk bijvoorbeeld aan prijzen met verschillende winstpercentages waarbij de klant de voor hem geldende prijs te zien krijgt. Veel is er mogelijk op dit gebied maar het is van groot belang om de via de site binnengekomen orders snel en correct af te handelen.

Stap 3: Bouw en implementatie van de site
Als het doel en de inhoud van de site bepaald zijn, kan gestart worden met de bouw. Daar de meeste ondernemingen niet over voldoende expertise beschikken om een professionele internetsite te ontwikkelen, is het raadzaam om dit uit te besteden aan bedrijven die wel de benodigde kennis in huis hebben. Igraphix is zo'n bedrijf dat een totaalpakket aanbiedt dat alle zorg op dit gebied uit handen neemt. Dit pakket begint bij het uitwerken van uw primaire wensen en eindigt met een internetsite van hoogwaardige kwaliteit. Voor meer informatie over de internet diensten van Igraphix kunt u de pagina "diensten" raadplegen.

Stap 4: Onderhoud en beheer
Veel mensen denken dat ze klaar zijn zodra de site geïmplementeerd is. Het tegendeel is echter waar. Een goede site bevat regelmatig nieuwe informatie en geeft een snelle en correcte respons op informatieaanvragen en emails. U verhoogt daarmee de kans dat klanten en bezoekers vaker een bezoek brengen aan uw internetsite.