De laatse jaren is internet steeds meer ingeburgerd in de samenleving. Dit blijkt wel uit het feit dat in 2001 ruim 60% van de Nederlandse bevolking onder de 55 jaar de beschikking had over een computer met internetaansluiting*. Ook binnen het bedrijfsleven speelt internet een grote rol bij de communicatie en de informatievoorziening.

Voor het verkrijgen van allerlei soorten informatie worden vaak als eerste verschillende internetsites geraadpleegd. Daarnaast wordt het internet in mindere mate gebruikt als verkoopkanaal. De verwachting is echter dat dit snel zal toenemen. Van de Nederlandse bevolking in de leeftijd van 18 t/m 54 jaar deed rond de 20% in 2001 reeds aankopen via internet*.

Bijna dagelijks veranderen de inzichten over internet en worden cijfers bijgesteld. Over de groeipotentie van internet is men wel duidelijk. Men voorziet een voorlopig aanhoudende groei in zowel het aantal internetgebruikers als het aantal verkopen. Er wordt gesproken over een penetratiegraad van bijna 100%, wat vergelijkbaar is met televisie en telefoon.

* (bron: CBS)